Cookies on this website

We would like to use cookies to store information on your computer in order to customise and enhance your experience of our website. To find out more about the cookies we use and how to delete them, please see our privacy policy.

Please select your country:
Belgium
Czech Republic
France
Germany
Italy
Luxembourg
Netherlands
Russia
Spain
UK & Ireland
Ukraine
Choose language:
 • English
 • German
 • French
 • Dutch
 • Russian

Opportunity Details

Real Estate Development Agent – Antwerp

Posted: 2018-02-01
Location:
Belgium, De Pinte - Depot
About the role:
Uit het hart van onze dynamische mondiale groei ontspruit een eenvoudig geloof: niets mag tussen onze ongelooflijk getalenteerde mensen en een versnelde carrière komen.

Daarom dromen we groots. Kijken we naar de toekomst, niet het verleden. Waarderen we talent boven titel en werven mensen aan die beter zijn dan onszelf.

Bij AB InBev word je lid van een gedreven team dat jouw wens om te groeien, je moed om uitdagingen aan te gaan en inzet om zaken op te nemen deelt. In ruil daarvoor worden je prestaties beloond.


The opportunity is here. Make it yours!

Real Estate Development Agent – Antwerp


Jobdescription:
 • Staat in voor het beheer van de AB-Inbev Real Estate (Immo) Panden park hoofdhuren België: onderhoud - huurhernieuwing - ondersteuning bij geschillen - afstoting niet rendabele panden – inhuurname nieuwe panden
 • Ondersteunt Sales in verhuring van de POC's: verhuurbaar maken van leegstaande panden en ondersteuning onderverhuring - hernieuwing of overdracht
 • Analyse & uitbreiding van ons Real Estate Panden park hoofdhuren in Urban City Center Hot-Zones
 • Uitbouwen van een sterk netwerk van immo investeringspartners
 • Realiseren van Brand Concept-Pocs in de Urban City Center Hot-Zones
Taakomschrijving

Inhuurname
 • Ingeval van inhuurname: technische analyse van de panden, huur bedrag advies, oordeel geven over de staat en de ligging van het gebouw
 • Na financiele en commerciêle analyse samen met Sales onderhandelen met de eigenaar binnen kader bepaald door Sales
 • Opmaak van de RDO eigenaar voor opmaak van de contracten
 • Ondertekening van de definitieve contracten met de eigenaar en doorsturen van getekende stukken naar contractendienst voor boeking
 • Bij de afgifte van de sleutels dienen de meters van de nutsvoorzieningen tegensprekelijk ondertekend op daartoe voorziene documenten
Onderverhuring
 • Bespreking en vastleggen huurvoorwaarden met Sales (huur -drempelgeld - concept - tussenkomst bierhandel etc…)
 • Aanbrengen affichage (contact CSC) - publiciteit/communicatie horecasupport - professionele tenants – immoweb
 • Bezoek pand met geselecteerde kandidaten
 • Onderhandeling Sales/legal /R.E. op basis van financieel - businessplan en beslissing keuze kandidaat
 • Creatie klant - opmaak RDO
 • Ondertekening contracten, in aanwezigheid van M1 - check te ontvangen gelden - opname indexen nutsvoorzieningen en doorsturen naar de diverse maatschappijen
 • Bevestiging van opdracht  tot het opmaken van een plaatsbeschrijvingsstaat via administratie Real Estate.
Huurvernieuwingen
 • Ingeval van huurhernieuwing opgave doen van: actuele staat van gebouw - nodige investeringswerken -advies over huurhernieuwing met eigenaar
 • Onderhandelingen in der minne voeren met eigenaar en onderhuurder ivm voorwaarden hernieuwing, in samenspraak met Sales
 • Instaan voor ondertekening van de hernieuwingsovereenkomsten met eigenaar en onderhuurder
Huuroverdracht
 • Ingeval van overdracht van de huur door overlater (evt. curator): gegevens verzamelen van overnemer
 • Dossier overlating te bespreken met Sales
 • Na akkoord van Sales: opmaak RDO  - ondertekening van de contracten - eventueel index nutsvoorzieningen
Leegstaande panden
 • Leegstaande panden: selectie kandidaat huurders - bespreking Sales/ Legal zaken -  classificatie - acties vervroegde verbreking - herverhuringsvoorwaarden – triennaat
 • Ten alle tijden: opkuis/huurschade herstellen van leegstaande panden voor herverhuring of teruggave aan de eigenaar; nota index nutsvoorzieningen
Investeringen & Onderhoud
 • Bepalen / inlichten van de eigenaar/onderhuurder ivm onderhoudswerken die respectief te hunnen laste zijn
 • Bestellen en opvolgen van werken ten laste van InBev
 • Contacten met overheid voor bepaling commercieel verlies ingeval van onteigening
 • Aanwezigheid op expertises: huurwaardebepaling - schadegeval (samen met verzekeringsexpert) – uitdrijving
 • Ingeval van bouwovertreding: contact met overheid voor bepaling nodige werken - + onderhandeling met partijen voor bepaling verantwoordelijkheid
Organisatie
 • In samenspraak met Sales/Legal/CSC: maandelijkse opvolging en actieplanning:
 • anticiperen op leegstand: herverhuring - lijsten triennaat – einde huren – afstoting – herverhuring – investeringen bepalen
 • legal cases / huuroverdrachten
 • Aankopen nieuwe panden City Center Hot Zones: Business Case
 • Verkopen af te stoten panden
 • Branded Concept Poc Realisaties in Hot Zones
About the candidate:
Profiel:
 • Bachelor of evenwaardig door ervaring
 • Kennis beide landstalen
 • Bachelor of evenwaardig door ervaring
 • Immobilien ervaring
 • Proactief & Communicatief & Nauwkeurig
 • Commerciêle ingesteldheid
 • Kennis Microsoft Office en goede kennis van Inbev informatica systemen zoals I-Sell en ERP
 • Stressbestendig
 • Autonoom

Over het bedrijf:

Wij zijn AB InBev. Toegewijd aan het stimuleren van groei die leidt tot betere levensomstandigheden voor meer mensen, en dit op meer plaatsen. We doen dit door middel van merken en ervaringen die mensen samenbrengen; door onze toewijding aan het brouwen van het beste bier met de beste ingrediënten; en door onze toewijding aan het helpen van boeren, winkeliers, ondernemers en gemeenschappen.

Wij bouwen mee aan duurzame ondernemingen; niet alleen voor één decennium, maar ook voor de komende 100 jaar. Door middel van onze merken en onze investering in gemeenschappen, brengen we meer mensen bij elkaar waardoor ons bedrijf een integraal onderdeel uitmaakt van het leven van onze consumenten.

Ons brouwerfgoed is meer dan 600 jaar oud en verspreidt zich over continenten en generaties heen. Vanuit onze Europese oorsprong  in de brouwerij Den Hoorn in Leuven, België; de pioniersgeest van de Anheuser & Co brouwerij in St. Louis, VS; en de oprichting van de Castle Brewery in Zuid-Afrika tijdens de Johannesburg goudkoorts is ons zijn we gegroeid. Nu, met activiteiten in meer dan 50 landen en verkoop van onze merken in meer dan 100, zijn we echt een wereldleider.

Binnen ons gevarieerd portfolio vallen meer dan 400 biermerken, waaronder de wereldwijd bekende merken Budweiser®, Corona® en Stella Artois® en lokale merken zoals Hertog Jan®, Hoegaarden®, Jupiler®, Belle-Vue®